Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom