Preskočiť na obsah

VZN 1-2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lipník