Preskočiť na obsah

VZN 3-2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady