Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Lipník