Preskočiť na obsah

VZN č.3/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024