Preskočiť na obsah

VZN obce Lipník č. 1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov