Preskočiť na obsah

VZN obce Lipník č. 1-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijne náklady a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník.