Preskočiť na obsah

VZN obce Lipník č. 2-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov