Preskočiť na obsah

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA LIPNÍK č. 47

Naša škola napísala už mnoho detských príbehov. Rozveselila nejedni očká, roztancovala nejedni nôžky. Učupená v krásnom, prírodou obklopenom prostredí, ponúka malým žiačikom mnoho zaujímavých aktivít. Prostredníctvom kvalifikovaných pani učiteliek sa deti dostanú k aktivitám, ktoré ich vzdelávajú a deti o tom ani netušia, že sa vlastne učia. Snažíme sa zabezpečiť deťom aj sezónne aktivity, aby sme boli konkurencie schopnou materskou školou aj napriek tomu, že sme jednotriedka. Našimi aktivitami deťom približujeme tradície a snažme sa šíriť ľudovú slovesnosť aj medzi najmenších…

Martina Šimková

Riaditeľka MŠ

Zuzana Bakusová

Učiteľka MŠ

           Naša materská škola sa zapojila do projektu vyhláseného spoločnosťou KAUFLAND, pod názvom: „ČERSTVÉ HLAVIČKY“, ktorý sme vyhrali a tak zabezpečili deťom čerstvé ovocie a zeleninu počas celého školského roka navyše.

Naša škola na facebooku

Vlastné zameranie školy

Údaje o MŠ

Vel’kost‘ školy:

Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 20 detí.
Je umiestnená v tichom prostredí na okraji dediny.

Charakteristika detí:

Zaškol’ujeme deti od 2,5 do 6 rokov, ale aj deti, ktoré pokračujú v povinnej školskej dochádzke. Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, ale aj v jeho polovici, čo je február,  pokiaľ si to rodič takto žiada a v materskej škole je voľná kapacita. Zápis detí do materskej školy sa koná podľa zákona č. 245/2008 Z.z. vždy počas celého mesiaca máj. Riaditeľka vždy dostatočne včas zverejní začiatok podávania žiadostí do materskej školy. Urobí tak, aby zverejnené kritéria prijímania a začiatok podávania žiadostí boli vždy na verejne dostupnom mieste. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť osobne, alebo mu môže byť zaslaná emailom, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je výchova a vzdelávanie v materskej škole povinná a deti pokračujúce v povinnej výchove a vzdelávaní.

Predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Lipník č. 47 sa uskutočňuje formou

  • celodennej dochádzky
  • poldennej dochádzky v dopoludňajších hodinách.

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Názov školského vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky.

Prostredníctvom tohto programu chceme pozorovať dedičstvo našich predkov.